Svetlovody Industrial pre PALL Vráble

Naša doteraz najväčšia inštalácia. Celkovo 136 svetlovodov inštalovaných v skladových a výrobných priestoroch pre spoločnosť Pall Vráble.

Úlohou bolo nielen presvetliť priestory podľa normy STN 73 0580-1, ale aj zabezpečiť teplotnú stabilitu výrobnej prevádzky na 21˚C. Preto boli použité svetlovody o priemere 78cm s izolačným prvkom, ktorého U=0,79 W/(m 2 K).

Vďaka tomu nedochádza k prehrievaniu výrobných priestorov, šetrí sa elektrická energia a výsledná návratnosť investície do svetlovodov bola vypočítaná na 48 mesiacov. Industrial svetlovody v skladových a výrobných priestoroch PALL Vráble sú pre Vás k zhliadnutiu aj v našej galérii.

Svetlovody Sunway v skladových a výrobných priestoroch
Svetlovody Sunway v skladových a výrobných priestoroch
Svetlovody Sunway v skladových a výrobných priestoroch PALL
Svetlovody v noci na streche - Sunway.sk
Svetlovody Sunway v skladových a výrobných priestoroch
Svetlovody Sunway v skladových a výrobných priestoroch