Blizzard Žebrák

Naša najväčšia inštalácia v Českej republike. Pre spoločnosť Strabag sme úspešne dokončili projekt presvetlenia kancelárskych a výrobných priestorov americkej spoločnosti Solar Turbines EAME. Namontovali sme celkovo 45 svetlovodov typu Sunway 780 s priemerom 78cm, ktoré svietia v kanceláriách a vstavkoch vo výrobnom závode Blizzard Žebrák.

Inštalácia je zaujímavá aj zvýšenými tepelnoizolačnými požiadavkami investora. Celkové U=0,79 sme dosiahli použitím nášho nového certifikovaného prvku IZOL-WAY, vďaka ktorému sme splnili aj tepelno-izolačné požiadavky budovy.

Usporiadanie svetlovodov na streche_Blizzard
Svetlovody vo výrobnej sfére - Blizzard Zebrak
Inštalácia svetlovodov Sunway
Svetlovody Sunway na streche výrobnej haly Blizzard Zebrak
Svetlovody na rovnej streche výrobnej haly Blizzard Zebrak
Nainštalované svetlovody Sunway na výrobnej hale
Rozmiestnenie svetlovodov Sunway na výrobnej hale
Svetlovody v kancelárii Blizzard Zebrak
Svetlovody na streche výrobnej haly
Svetlovody Sunway vo fabrike_male
Inštalácia súčastí svetlovodov Sunway
Blizzar Zebrak - inštalácia svetlovodov
Inštalácia svetlovodov Sunway v blizzard zebrak