Blizzard Žebrák

Naša najväčšia inštalácia v Českej republike. Pre spoločnosť Strabag sme úspešne dokončili projekt presvetlenia kancelárskych a výrobných priestorov americkej spoločnosti Solar Turbines EAME. Namontovali sme celkovo 45 svetlovodov typu Sunway 780 s priemerom 78cm, ktoré svietia v kanceláriách a vstavkoch vo výrobnom závode Blizzard Žebrák.

Inštalácia je zaujímavá aj zvýšenými tepelnoizolačnými požiadavkami investora. Celkové U=0,79 sme dosiahli použitím nášho nového certifikovaného prvku IZOL-WAY, vďaka ktorému sme splnili aj tepelno-izolačné požiadavky budovy.

Svetlovody na streche výrobnej haly Blizzard Žebrak
Svetlovody na streche výrobnej haly Blizzard Žebrak
Inštalácia svetlovodov Sunway na výrobnú halu
Svetlovody na streche výrobnej haly Blizzard Žebrak
Svetlovody na streche výrobnej haly Blizzard Žebrak
Svetlovody na streche výrobnej haly Blizzard Žebrak
Svetlovody na streche výrobnej haly Blizzard Žebrak
Presvetlenie kanclárie svetlovodmi Sunway
Svetlovody na streche výrobnej haly Blizzard Žebrak
Inštalácia tubusu svetlovodu Sunway
Inštalácia tubusu svetlovodu Sunway