Od návrhu až po realizáciu. V roku 2012 sme ukončili projekt presvetlenia laboratórií  v Ústav molekulární a translační medicíny LF UP.  Návrh zahŕňal celkovo 22 svetlovodov na presvetlenie laboratórií a kancelárií.

Svetlovody Sunway na streche kancelárií LF UP Olomouc
Osvetlenie kancelárie svetlovodmi Sunway