Centrum Bottova

Spoločnosť HB REAVIS pred nás postavila neľahkú úlohu presvetliť priestory pre zamestnancov spoločnosti Slovak Lines, pričom už neexistoval priamy zvislý prístup zo strechy k týmto kanceláriám.

Výsledkom je náš najväčší a zároveň aj najdlhší svetlovod v celej histórii našej spoločnosti. Svetlovod o priemere 1m je vedený priestorom schodiska o dĺžke 6m, lichobežníkovým 90˚ kolenom privedený do kancelárií spoločnosti Slovak Lines, následne je svetelný tok rozdelený na 2 svetlovody o priemere 56cm a vodorovne distribuovaný ďalších 5m do predajne lístkov.

Aj v tomto prípade sme naplnili normu na kombinované osvetlenie podľa normy STN 73 0580-1.

Presvetlenie priestorov autobusovej stanice svetlovodmi Sunway
Presvetlenie priestorov autobusovej stanice svetlovodmi Sunway
Presvetlenie priestorov autobusovej stanice svetlovodmi Sunway
Presvetlenie priestorov autobusovej stanice svetlovodmi Sunway
Osvetlenie priestorov autobusovej stanice svetlovodmi Sunway
Osvetlenie priestorov autobusovej stanice svetlovodmi Sunway